Oferta / Pełna lista produktów Burkert wg. typu


<< powrót         

   
   
Typoszereg Karty Katalogowe (PDF) Opis urządzenia
0044 0044 Siłownik pneumatyczny 
0045 0045 Siłownik pneumatyczny 
0049 0049 / 0050 Siłownik pneumatyczny 
0050 0049 / 0050 Siłownik pneumatyczny 
0117 0117 Zawór elektromagnetyczny bezpośredniego działania, 2/2-drogowy
0121 0121 Zawór elektromagnetyczny bezpośredniego działania, 2/2 i 3/2 drogowy
0124 0124 Zawór elektromagnetyczny bezpośredniego działania, 2/2 i 3/2 drogowy
0127 0127 Zawór elektromagnetyczny bezpośredniego działania, 2/2 i 3/2 drogowy
0142 0142 Zawór elektromagnetyczny serwowspomagany, 2/2 drogowy
0211-B 0211-B Zawór elektromagnetyczny bezpośredniego działania, 2/2-drogowy
0223 0223 Zawór elektromagnetyczny bezpośredniego działania, 2/2-drogowy
0248 0248 Zawór kulowy z napędem elektrycznym
0255 0255 Zawór elektromagnetyczny bezpośredniego działania, 2/2 drogowy
0256 0256 Zawór elektromagnetyczny bezpośredniego działania, 2/2 drogowy
0262 0262 Zawór sterowany pneumatycznie, 2/2 drogowy
0290 0290 Zawór elektromagnetyczny serwowspomagany, 2/2 drogowy
0293 0293 Zawór elektromagnetyczny bezpośredniego działania, 2/2-drogowy
0323 0323 Zawór elektromagnetyczny bezpośredniego działania, 3/2-drogowy
0330 0330 Zawór elektromagnetyczny bezpośredniego działania, 2/2 i 3/2 drogowy
0331 0331 Zawór elektromagnetyczny bezpośredniego działania, 3/2-drogowy
0340 0340 Zawór elektromagnetyczny serwowspomagany, 3/2 drogowy
0343 0343 Zawór elektromagnetyczny, 3/2-drogowy, wymaga pomocniczego sterowania powietrzem
0344 0344 Zawór elektromagnetyczny serwowspomagany, 3/2 drogowy
0355 0355 Zawór elektromagnetyczny bezpośredniego działania, 3/2-drogowy
0406 0406 Zawór elektromagnetyczny serwowspomagany, 2/2 drogowy
0407 0407 Zawór elektromagnetyczny serwowspomagany, 2/2 drogowy
0590-EX 0590-EX Zawór elektromagnetyczny serwowspomagany , 3/2, 5/2 i 5/3 drogowy
0780-EX 0780-EX Zawór elektromagnetyczny serwowspomagany, 3/2 drogowy
1060 1060 Wyłącznik krańcowy
1066 1066 Głowica sterująca On/Off
1067 1067 Pozycjoner do zaworów regulacyjnych
1078 1078 Sterownik czasowy do zaworów elektromagnetycznych
2000 2000 Zawór sterowany pneumatycznie, 2/2 drogowy

2002-3/2

2002-3/2 Zawór sterowany pneumatycznie, 3/2 drogowy
2012 2012 Zawór sterowany pneumatycznie, 2/2 drogowy
2030 2030 Zawór sterowany pneumatycznie, 2/2 drogowy
2031 2031 Zawór sterowany pneumatycznie, 2/2 drogowy
2035 2035 Zawór sterowany pneumatycznie, wielodrogowy/wieloprzełączeniowy
2050 2050 Siłownik pneumatyczny obrotowy
2080 2080 Zawór sterowany pneumatycznie, 2/2 drogowy
2100 2100 Zawór sterowany pneumatycznie, 2/2 drogowy
2101 2101 Zawór sterowany pneumatycznie, 2/2 drogowy
2103 2103 Zawór sterowany pneumatycznie, 2/2 drogowy
2200 2200 Zawór elektromagnetyczny bezpośredniego działania, 2/2-drogowy
2300 2300 Zawór sterowany pneumatycznie, proporcjonalny
2301 2301 Zawór sterowany pneumatycznie, proporcjonalny
2400 2400 Zawór elektromagnetyczny serwowspomagany, 2/2 drogowy
2506 2506, 2507, 2508 Głowiczka kablowa
2507 2506, 2507, 2508 Głowiczka kablowa
2508 2506, 2507, 2508 Głowiczka kablowa
2652 2652 + 2655 Zawór sterowany pneumatycznie, 2/2 drogowy
2655 2652 + 2655 Zawór sterowany pneumatycznie, 2/2 drogowy
2658 2658 Zawór sterowany pneumatycznie, 2/2 i 3/2-drogowy
2672 2672 + 2675 Zawór sterowany pneumatycznie, 2/2 drogowy
2675 2672 + 2675 Zawór sterowany pneumatycznie, 2/2 drogowy
2702 2702 Zawór sterowany pneumatycznie, proporcjonalny
2702+1067 2702+1067 Zawór sterowany pneumatycznie, regulacyjny
2712 2712 Zawór sterowany pneumatycznie, proporcjonalny
2730 2730 Zawór sterowany pneumatycznie, proporcjonalny
2731 2731 Zawór sterowany pneumatycznie, proporcjonalny
2822 2822 Zawór elektromagnetyczny, proporcjonalny
2824 2824 Zawór elektromagnetyczny, proporcjonalny
2833 2833 Zawór elektromagnetyczny, proporcjonalny
2835 2835 Zawór elektromagnetyczny, proporcjonalny
2836 2836 Zawór elektromagnetyczny, proporcjonalny
3003 3003 Napęd elektryczny
3004-EX 3004-EX Napęd elektryczny
3005 3005 Napęd elektryczny
3230 3230 Zawór sterowany pneumatycznie, 2/2 drogowy
3232 3232 Zawór sterowany ręcznie
3233 3233 Zawór sterowany ręcznie
5281 5281 Zawór elektromagnetyczny serwowspomagany, 2/2 drogowy
5281-EX 5281-EX Zawór elektromagnetyczny serwowspomagany, 2/2 drogowy
5282 5282 Zawór elektromagnetyczny serwowspomagany, 2/2 drogowy
5282-EX 5282-EX Zawór elektromagnetyczny serwowspomagany, 2/2 drogowy
5404 5404 Zawór elektromagnetyczny serwowspomagany, 2/2 drogowy
5411 5411 Zawór elektromagnetyczny serwowspomagany, 3/2 drogowy
5413 5413 Zawór elektromagnetyczny serwowspomagany, 4/2 drogowy
5420 5420 Zawór elektromagnetyczny serwowspomagany, 4/2 drogowy
5420-EX 5420-EX Zawór elektromagnetyczny serwowspomagany, 4/2 drogowy
5470 5470 Zawór elektromagnetyczny serwowspomagany, 3/2 i 4/2 drogowy
6011 6011 Zawór elektromagnetyczny bezpośredniego działania, 2/2-drogowy
6012-BANJO 6012-BANJO Zawór elektromagnetyczny bezpośredniego działania, 3/2-drogowy
6012 6012 Zawór elektromagnetyczny bezpośredniego działania, 3/2-drogowy
6013 6013 Zawór elektromagnetyczny bezpośredniego działania, 2/2-drogowy
6013-EX 6013-EX Zawór elektromagnetyczny bezpośredniego działania, 2/2-drogowy
6014-BANJO 6014-BANJO Zawór elektromagnetyczny bezpośredniego działania, 3/2-drogowy
6014 6014 Zawór elektromagnetyczny bezpośredniego działania, 3/2-drogowy
6014-EX 6014-EX Zawór elektromagnetyczny bezpośredniego działania, 3/2-drogowy
6024 6024 Zawór elektromagnetyczny, proporcjonalny
6106 6106 Zawór elektromagnetyczny bezpośredniego działania, 3/2-drogowy
6106-EX 6106-EX Zawór elektromagnetyczny bezpośredniego działania, 3/2-drogowy
6124 6124 Zawór elektromagnetyczny bezpośredniego działania, 2/2 i 3/2 drogowy
6126 6126 Zawór elektromagnetyczny bezpośredniego działania, 2/2 i 3/2 drogowy
6128 6128 Zawór elektromagnetyczny bezpośredniego działania, 2/2 i 3/2 drogowy
6144 6144 Zawór elektromagnetyczny bezpośredniego działania, 3/2-drogowy
6211 6211 Zawór elektromagnetyczny serwowspomagany, 2/2 drogowy
6212 6212 Zawór elektromagnetyczny serwowspomagany, 2/2 drogowy
6213 6213 Zawór elektromagnetyczny serwowspomagany, 2/2 drogowy
6213-HP 6213-HP Zawór elektromagnetyczny serwowspomagany, 2/2 drogowy
6221 6221 Zawór elektromagnetyczny serwowspomagany, 2/2 drogowy
6223 6223 Zawór elektromagnetyczny, proporcjonalny
6227 6227 Zawór elektromagnetyczny serwowspomagany, 2/2 drogowy
6228 6228 Zawór elektromagnetyczny serwowspomagany, 2/2 drogowy
6240 6240 Zawór elektromagnetyczny serwowspomagany, 2/2 drogowy
6510 6510 Zawór elektromagnetyczny serwowspomagany, 3/2 drogowy
6511 6511 Zawór elektromagnetyczny serwowspomagany, 5/2 drogowy
6516 6516 Zawór elektromagnetyczny serwowspomagany, 3/2 drogowy
6516-EX 6516-EX Zawór elektromagnetyczny serwowspomagany, 3/2 drogowy
6517 6517 Zawór elektromagnetyczny serwowspomagany, 5/2 drogowy
6517-EX 6517-EX Zawór elektromagnetyczny serwowspomagany, 5/2 drogowy
6518 6518 Zawór elektromagnetyczny serwowspomagany, 3/2 drogowy
6518-EX 6518-EX Zawór elektromagnetyczny serwowspomagany, 3/2 drogowy
6519 6519 Zawór elektromagnetyczny serwowspomagany, 5/2 i 5/3 drogowy
6519-EX 6519-EX Zawór elektromagnetyczny serwowspomagany, 5/2 i 5/3 drogowy
6524 6524 Zawór elektromagnetyczny serwowspomagany, 3/2 drogowy
6525 6525 Zawór elektromagnetyczny serwowspomagany, 5/2 drogowy
6526 6526 Zawór elektromagnetyczny serwowspomagany, 3/2 drogowy
6527 6527 Zawór elektromagnetyczny serwowspomagany, 5/2 drogowy
6642 6642 Zawór elektromagnetyczny serwowspomagany, 2/2 drogowy
8006 8006 Masowy przetwornik przepływu do gazów
8010 8010 Czujnik przepływu
8011 8011 Przetwornik przepływu
8012 8012 Przetwornik przepływu
8020 8020 Sensor przepływu
8024 8024 Analogowy wskaźnik przepływu
8025 8025 Przetwornik przepływu
8030 8030 Sensor przepływu
8031 8031 Sensor przepływu
8032 8032 Sensor przepływu
8034 8034 Analogowy wskaźnik przepływu
8035 8035 Przetwornik przepływu
8039 8039 Przetwornik przepływu
8041 8041 Przetwornik przepływu
8045 8045 Przetwornik przepływu
8051 8051 Przetwornik przepływu
8055 8055 Przetwornik przepływu
8056 8056 Przetwornik przepływu
8060 8060 System monitorowania gazu dla stacji napełniania paliwa
8070 8070 Przetwornik przepływu
8071 8071 Przetwornik przepływu
8072 8072 Przetwornik przepływu
8075 8075 Przetwornik przepływu
8081 8081 Przetwornik przepływu
8110 8110 Czujnik poziomu
8111 8111 Czujnik poziomu
8112 8112 Czujnik poziomu
8136 8136 Przetwornik poziomu
8137 8137 Przetwornik poziomu
8138 8138 Przetwornik poziomu
8175 8175 Przetwornik poziomu
8176 8176 Przetwornik poziomu
8177 8177 Przetwornik poziomu
8178 8178 Przetwornik poziomu
8181 8181 Czujnik poziomu
8185 8185 Przetwornik poziomu
8186 8186 Przetwornik poziomu
8200 8200 Przetwornik pH
8201 8201 Sensor pH
8202 8202 Przetwornik pH lub redox
8205 8205 Przetwornik pH
8206 8206 Przetwornik redox
8220 8225+8220 Przetwornik przewodnictwa
8221 8221 Przetwornik przewodnictwa
8222 8222 Przetwornik przewodnictwa
8223 8223 Przetwornik przewodnictwa
8225 8225+8220 Przetwornik przewodnictwa
8226 8226 Przetwornik przewodnictwa
8285 8285 Przetwornik do współpracy z sensorami: pH/Redox lub przewodności
8311 8311 Przetwornik ciśnienia
8314 8314 Przetwornik ciśnienia
8323 8323 + 8324 Przetwornik ciśnienia
8326 8326 Przetwornik ciśnienia
8327 8327 Przetwornik ciśnienia
8327-EX 8327-EX Przetwornik ciśnienia
8400 8400 Regulator dwupunktowy temperatury
8605 8605 Elektronika sterująca do zaworów elektromagnetycznych proporcjonalnych
8611 8611 Uniwersalny regulator: przepływ, ciśnienie, temperatura
8626 8626 Masowy regulator przepływu do gazów
8630 8630 Pozycjoner do zaworów regulacyjnych
8631 8631 Głowica sterująca On/Off
8635 8635 Pozycjoner do zaworów regulacyjnych
8690 8690 Głowica sterująca On/Off
8691 8691 Głowica sterująca On/Off
8692 8692 Pozycjoner do zaworów regulacyjnych
8693 8693 Pozycjoner do zaworów regulacyjnych
8694 8694 Pozycjoner do zaworów regulacyjnych
8695 8695 Głowica sterująca On/Off
8696 8696 Pozycjoner do zaworów regulacyjnych
8700 8700 Masowy przetwornik przepływu do gazów
8701 8701 Masowy przetwornik przepływu do gazów
8702 8702 Masowy przetwornik przepływu do gazów
8703 8703 Masowy przetwornik przepływu do gazów
8708 8708 Przetwornik przepływu dla cieczy zwężkowy
8709 8709 Przetwornik przepływu dla cieczy zwężkowy
8710 8710 Masowy regulator przepływu do gazów
8711 8711 Masowy regulator przepływu do gazów
8712 8712 Masowy regulator przepływu do gazów
8713 8713 Masowy regulator przepływu do gazów
8718 8718 Regulator przepływu dla cieczy zwężkowy
8719 8719 Regulator przepływu dla cieczy zwężkowy
8791 8791 Pozycjoner do zaworów regulacyjnych
8792 8792 Pozycjoner do zaworów regulacyjnych
8793 8793 Pozycjoner do zaworów regulacyjnych
8801-DF 8801-DF Zawór sterowany pneumatycznie ON/OFF z głowicą sterującą
8801-gc 8801-gc Zawór sterowany pneumatycznie ON/OFF z głowicą sterującą
8801-ye 8801-ye Zawór sterowany pneumatycznie ON/OFF z głowicą sterującą
8802-df 8802-df Zawór sterowany pneumatycznie regulacyjny z pozycjonerem
8802-gd 8802-gd Zawór sterowany pneumatycznie regulacyjny z pozycjonerem
8802-yg 8802-yg Zawór sterowany pneumatycznie regulacyjny z pozycjonerem
8804 8804 Zawór kulowy z napędem elektrycznym
8805 8805 Zawór sterowany pneumatycznie, 2/2 i 3/2-drogowy
S020 S020 Przyłącza do montażu przetworników Burkerta
S022 S022 Przyłącza do montażu przetworników Burkerta
S030 S030 Przyłącza do montażu przetworników Burkerta
S039 S039 Przyłącza do montażu przetworników Burkerta
S070 S070 Przyłącza do montażu przetworników Burkerta
SE30 SE30 Sensor przepływu
SE30-EX SE30-EX Sensor przepływu
SE56 SE56 Przetwornik przepływu
Adapter Namur Adapter Namur Adapter Namur dla zaworów serii 2000
Płyty Montażowe Płyty Montażowe Płyty montażowe dla zaworów na płytkę
TZG001 TZG001 Siłownik pneumatyczny 
TZU002 TZU002 Siłownik pneumatyczny 
   

 

           

SERWOKONTROL Wrocław ul. Przemkowska 15; burkert@burkert.pl tel. (0-71) 373-79-64 fax (0-71) 354-59-54