Oferta / Medium: woda i media neutralne


 << powrót         

   
   
Typ Fotografia Charakterystyka Karta kat.
 
223 Zawór elektromagnetyczny bezpośredniego działania, 2/2-drogowy,
media neutralne, medium izolowane, pomocnicze sterowanie ręczne,
opcjonalnie z elektrycznym potwierdzeniem położenia, DN 10-20 mm


EN

255

Zawór elektromagnetyczny bezpośredniego działania, 2/2 drogowy,
przyłącza gwintowe G 1/4-1/2", DN 4 - 6,
do mediów wysokotemperaturowych
256 Zawór elektromagnetyczny bezpośredniego działania, 2/2 drogowy,
przyłącza gwintowe G 1/4-1/2", DN 4-12

PL
290 Zawór elektromagnetyczny serwowspomagany, 2/2 drogowy,
przyłącza G 1/2"-21/2"; kołnierzowe DN 25-50

PL
323 Zawór elektromagnetyczny bezpośredniego działania, 3/2-drogowy,
media neutralne, medium izolowane, pomocnicze sterowanie ręczne,
opcjonalnie z elektrycznym potwierdzeniem położenia, DN 10-20 mm
330 Zawór elektromagnetyczny bezpośredniego działania, 2/2 - 3/2 drogowy,
przyłącza G 1/4", DN 2-4, media lekko zanieczyszczone i agresywne
331 Zawór elektromagnetyczny bezpośredniego działania, 3/2 drogowy,
przyłącza na płytkę, DN 2-3, media lekko zanieczyszczone

PL
340 Zawór elektromagnetyczny serwowspomagany, 3/2 drogowy,
przyłącze G 1/4 - 11/2", zawór wymaga różnicy ciśnień 0,5 bara

PL
355  Zawór elektromagnetyczny bezpośredniego działania, 3/2 drogowy,
przyłącza gwintowe G 1/4", DN 3 - 4, do mediów wysokotemperaturowych

PL
5281 Zawór elektromagnetyczny serwowspomagany, 2/2 drogowy,
przyłącza G 1/2" - 21/2", kołnierzowe DN 25-50,
wymaga różnicy ciśnień 0,2 bara

PL
5282 Zawór elektromagnetyczny serwowspomagany, 2/2 drogowy,
przyłącza G 1/2" - 2", wymaga różnicy ciśnień 0,2 bara, do mediów lekko zanieczyszczonych

EN
6011 Zawór elektromagnetyczny bezpośredniego działania, 2/2 drogowy,
przyłącza gwintowe G 1/8" oraz na płytkę, DN 0,06 - 0,13

PL
6012 Zawór elektromagnetyczny bezpośredniego działania, 3/2 drogowy,
przyłącza gwintowe G 1/8" oraz na płytkę, DN 1,2-1,6

PL
6013   Zawór elektromagnetyczny bezpośredniego działania, 2/2 drogowy,
przyłącza gwintowe G 1/8-3/8" oraz na płytkę, DN 0,12 - 0,55
6014 Zawór elektromagnetyczny bezpośredniego działania, 3/2 drogowy,
przyłącza gwintowe G 1/8 - 1/4" oraz na płytkę, DN 1,5-2,5
6126 Zawór elektromagnetyczny bezpośredniego działania, 2/2 - 3/2 drogowy,
medium izolowane, DN 0,8 mm, próżnia do 10 bar
6128   Zawór elektromagnetyczny bezpośredniego działania, 2/2 - 3/2 drogowy,
medium izolowane, DN 2-3 mm, próżnia do 10 bar
6144 Zawór elektromagnetyczny bezpośredniego działania, 3/2-drogowy,
media neutralne, DN0,6 mm, 0-10 bar, montaż na płycie
6211 Zawór 2/2-drogowy serwowspomagany, membranowy, DN 10-20 mm,
0,5 do 10 bar
6212 Zawór 2/2-drogowy serwowspomagany, membranowy, 0,2 do 10 bar
6213 Zawór elektromagnetyczny serwowspomagany, 2/2 drogowy,
przyłącza G 1/4"- 2
6227 Zawór elektromagnetyczny serwowspomagany, 2/2 drogowy, do
zabudowy wyspowej, media neutralne, DN 10-13 mm, 1-7 bar
6228 Zawór elektromagnetyczny serwowspomagany , 2/2 drogowy,
media neutralne, korpus z tworzywa sztucznego, DN 10-13 mm
6240 Zawór elektromagnetyczny serwowspomagany, 2/2 drogowy,
przyłącza G 1/4 - 3/8", DN 6
211-B Zawór elektromagnetyczny bezpośredniego działania,
normalnie otwarty, 2/2 drogowy, przyłącza G 1/8"- 1/4", DN 2,0-6,0
   

 

           

SERWOKONTROL Wrocław ul. Przemkowska 15; burkert@burkert.pl tel. (0-71) 373-79-64 fax (0-71) 354-59-54